PIRAMIS Ingatlaniroda Dunaújváros, piramis ingatlan ingatlanközvetítő

Amennyiben energetikai tanúsításra van szüksége, szívesen állunk rendelkezésre az alábbi elérhetőségeken:

 • rövid határidő (1-2 nap)
 • korrekt árak (kiszállási költség nincs)
 • megbízható, precíz munka
 • tanúsítási okirat 2 db. eredeti példányban
 • kérés esetén digitális okirat is (pdf)
 • helyszíni szemle megrendelő igényei szerint (hétvégén is)


2013. január 9.-től hitelesíteni kell az energetikai tanúsítványokat !

Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet szerint az energetikai tanúsít-ványokat egy elektronikus alkalmazás igénybevételével az energetikai tanúsító köteles a Dokumentációs Központ részére megküldeni. Az e-tanúsítás az Országos Építésügyi Nyilvántartás részeként működő alkalmazás, melynek célja az energetikai tanúsítványok országos, elektronikus, hiteles nyilvántartásának megalapozása, illetve internetes elérésű felületet biztosítása a tanúsítványok feltöltéséhez, amely a feltöltött adatok alapján elvégzi a tanúsítvány automatikus, formai és számszaki ellenőrzését, a tanúsítványok hitelesítését és nyilvántartásba vételét. A hitelesítés száma : HET-12345678 (8 jegyű szám), mely a tanúsítás első lapján a jobb felső sarokban található, és az ingatlan adásvételi szerződésébe is bel kell írni. A szerződésnek ezen kívül tartalmaznia kell a hiteles energetikai tanúsítvány vevő által történő átvételét.

Mit kell tudni az energetikai tanúsításról ?

2012. január 1-jétől már nemcsak az új építésű ingatlanokhoz, hanem minden értékesítésre kerülő és bérbe adott épületre is kötelező az energetikai tanúsítás. 2008. június végén megjelent az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) számú Kormányrendelet. A jogszabály Európai Uniós kötelezettség miatt készült és azt a célt szolgálja, hogy az épületek kevesebb energiát fogyasszanak. Ennek eléréséhez az energetikai tanúsítvány egy eszköz, amely a lakás energetikai tulajdonságairól tájékoztat, valamint javaslatot tesz az energia megtakarítás lehetőségeire.
Amikor használt gépkocsit vásárolunk, akkor biztosan figyelünk arra, hogy mennyi a várható fogyasztása és milyen a műszaki állapota, mennyi lesz az üzemeltetési költsége. Ha úgy gondoljuk, hogy nem értünk eléggé a kérdéshez, akkor szakember, szakszerviz tanácsát kérjük. Az épület energiaköltsége többszöröse a gépkocsi fenntartási költségeinek, ezért ebben az esetben még indokoltabb hasonló módon gondolkodni.
Akár eladóként, akár vevőként vagyunk érdekeltek, érdemes a tanúsítványt elkészíttetni, mert a döntésünkhöz fontos információkat szolgáltat.
Megtudjuk, hogy milyen energia költségekre kell számítanunk, illetve a szakember javaslata alapján kiderül, hogy milyen felújításban célszerű gondolkodnunk.
Ha eladóként készíttetjük el a tanúsítványt, akkor kiderül, hogy érdemes-e az eladás előtt korszerűsítést végrehajtani azzal a céllal, hogy a lakás árát növeljük. A hirdetésben megadott magasabb energetikai besorolás növeli az eladhatóságot. A szakember által készített korrekt energetikai szakvélemény növeli a bizalmat, hitelesebbé teszi az ingatlannal kapcsolatos műszaki információkat.
A vevő érdeke, hogy kérje a tanúsítványt, mert így információt kap a várható energia-költségekről. Több ingatlan közti választásnál segítheti a döntést.
Egy épületen belül akár több kategória különbség lehet a védett közbenső lakás és a saroklakás energetikai besorolása közt. Ez természetesen hasonlóan tükröződik az energiaszámlákban is.
A tanúsítvány elkészíthető a teljes épületre (pl. társasház), de készíthető önálló lakásonként is.
Fontos tudni, hogy a törvény értelmében a tanúsítvány elkészíttetése az eladó feladata, vevőként éljünk azzal a lehetőséggel, hogy költségmentesen tudunk a tanúsítványban szereplő információkhoz jutni.
Energetikai felújításra szánt pályázati pénzek és banki hitelek elbírálásánál kötelező a tanúsítvány elkészíttetése, és a dokumentumokhoz való csatolása.

Miért érdemes elkészíttetni az energetikai tanúsítványt?

 • Mert ez egy hiteles dokumentum, aminek a megléte a használatbavételi engedély igénylésekor kötelező, a jelenleg érvényben lévő rendelet szerint adásvétel esetén a vevőnek át kell adni, bérbeadás esetén a bérlőnek be kell mutatni.
 • Mert rámutat a lakás energetikai szempontból gyenge pontjaira, ezáltal tudni lehet, hogy milyen beruházásra van szükség ahhoz, hogy energiatakarékosabbá tegyük otthonunkat.
 • Mert a tanúsítvány az épület „energetikai értékmérője”, mely jelentősen növelheti az ingatlan piaci értékét.
 • Mert az energia megtakarítást eredményező pályázatok benyújtásához fontos, hogy legyen egy komoly, számokkal alátámasztott érv, mely megmutatja, hogy a felújítással az épület energiafelhasználása mennyivel csökkenthető.
 • Mert 10 évig érvényes (vagy amíg a követelményértékek nem változnak).

Mikor kötelező energetikai tanúsítást készítteni ?

Bárki készíttethet energetikai tanúsítványt az épületére vagy a lakására, de elsősorban új épületek építésekor, valamint meglévő épület eladásakor, illetve tartós bérbeadásakor kell elkészíttetni. A tanúsítványt az épület egészére kell kiállítani. Meglévő többlakásos épületeknél is célszerű az épület egészére elkészíttetni, mert így a tanúsítás lakásonkénti költsége megoszlik a lakók között, és a tanúsítvány az egész épületre vonatkozóan tartalmaz korszerűsítési javaslatokat.

Új épületek:

A 176/2008. (VI. 30.) számú Kormányrendelet értelmében új épület építésekor 2009. január 1. óta minden esetben kötelező a tanúsítvány elkészíttetése. Új épület építése esetén a tanúsítvány elkészíttetéséről az építtető gondoskodik a legkésőbb a használatbavételi engedély kiadását követő 90 napon belül.

Meglévő épületek:

2012. január 1-jét követően meglévő épületek eladáskor és ingatlan egy éven túli bérbeadásakor kötelező a tanúsítvány elkészítése. 2012. június 1-jétől 2015. december 31-ig csak akkor kötelező új bérleti szerződések esetében az energetikai tanúsítvány, ha a bérleti szerződés egy teljes épületre szól. Ebben az esetben, valamint minden értékesítést megelőzően már a hirdetésnél is fel kell tüntetni az épület energetikai besorolását, amennyiben az rendelkezésre áll.
Meglévő épület vagy önálló rendeltetési egység eladása vagy bérbeadása tárgyában készült szerződésnek tartalmaznia kell:
 • annak rögzítését, hogy e rendelet rendelkezései szerint kell-e tanúsítványt készíteni (azaz az ingatlan nem tartozik a rendeletben felsorolt kivételek közé),
 • a vevő vagy bérlő nyilatkozatát arról, hogy a tanúsítványt vagy annak másolatát az eladótól vagy a bérbeadótól átvette,
 • Az energetikai tanúsítvány egyedi azonosító kódját.

Mikor nem szükséges a tanúsítvány?

Nem szükséges tanúsítvány az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre (tehát nem lakásra vonatkozik a kivétel, hanem épületre), továbbá

üdülő, ideiglenes létesítmény, egyházi, mezőgazdasági, műhely rendeltetésű, illetve

műemlék és helyi védelem alatt álló épület esetében. Ugyanakkor üdülőépület lakóházzá való átminősítése esetében a tanúsítvány megléte és minimálisan „C” besorolása is előírás.
Az önálló rendeltetési egység (lakás) bérbeadása esetén a 2015. december 31-ét követően kötött bérleti szerződéshez kell tanúsítványt kiállítani.

Nem kell tanúsítványt készíteni:

 • a használatba vételi engedélyt (bejelentést) megelőző tulajdon-átruházás esetén;
 • ha ugyanabban az ingatlanban résztulajdonnal rendelkező tulajdonos szerez ellenérték fejében további tulajdonrészt;
 • a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény hatálya alá tartozó tulajdonos-váltás és bérbeadás esetén.

Mit mutat meg az energetikai tanúsítvány?

A tanúsítvány megmutatja, hogy milyen szintű az adott épület energiahatékonysága.
A tanúsítványban, általános esetben az épület éves energiafogyasztását hasonlítják össze (minden energiafajtát az előállításhoz szükséges primer energia váltószámmal korrigálva) egy ugyanolyan méretű, alakú és rendeltetésű épület energiafogyasztásával, amelyik éppen megfelel a jogszabályban rögzített pillanatnyi energetikai követelményeknek. A skála a legkedvezőbb „A+” kategóriától a legkedvezőtlenebb „I” kategóriáig terjed. A „C” kategória a mindenkori energetikai követelményszintnek éppen megfelelő épületet vagy lakást jelenti. Maga a címke a háztartási gépek energiafogyasztását jelző címkére hasonlít. A tanúsítvány bevezetésétől is azt várják, – mint ami a háztartási gépek esetében már megtörtént – hogy az alacsony energiafogyasztás értékké válik, és ez megjelenik az ingatlanok árában is.
A tanúsítványnak szinte legfontosabb része a tanúsító szakember javaslata, amelyben az energiatudatos használatra ad tanácsot és egyben rámutat a lakás hőtechnikai, illetve épületgépészeti hiányosságaira, problémáira. A javaslatnak az épület rendeltetését, műszaki állapotát figyelembe vevő költséghatékony megoldásra kell irányulnia, és figyelemmel kell lennie a reális megvalósíthatóságra is. A javaslat kitérhet arra, hogy a javasolt megoldások egyenkénti vagy együttes megvalósítása esetén hogyan változik az adott épület fajlagos primer energiaigénye, illetve ez alapján az épület milyen energetikai minőségi osztályba kerülhet. A tulajdonos kérésére és költségére, az adott épület gazdasági élettartama alatti költséghatékonysági számítás is készíthető. A tanúsítvány tartalmazhat további információt a megújuló energia felhasználás mennyiségére, az ajánlások megvalósításának lehetséges lépéseire vonatkozóan, továbbá tájékoztatást a támogatási és finanszírozási programokról.

A tanúsítvány javaslatai:

A tanúsitvany nagyon fontos része az a javaslatcsomag, mely hasznos üzemeltetesi tanácsokat tartalmaz, illetve rámutat a ház vagy a lakás energetikai szempontból „gyenge pontjaira”. A javaslatok segitséget nyújtanak abban, hogy a legkisebb költségráfordítással legyen elérhető a legnagyobb energiamegtakarítás a használat vagy a korszerűsítési munkak során.

Hogyan készül a tanúsítvány?

Új ingatlan esetén a tanúsítás egyszerűsített eljárásban történik. A kivitelezési tervdokumentációnak mindig része az épületre vonatkozó energetikai számítás. Amennyiben a tervnek megfelelően készült el az épület, a beépített épületgépészeti berendezések műszaki jellemzői sem térnek el a számítás során figyelembe vett adatoktól és mindezeket igazolja a felelős műszaki vezető, akkor a tanúsító könnyen megállapíthatja az épület energetikai besorolását. Amennyiben az épületben a tervhez képest megváltozott valamilyen lényeges jellemző, úgy az igazoló számítást újra el kell végezni. Az új számítás pedig már a tanúsítvány alapja lehet. Meglévő épületek esetében a tanúsítónak a helyszínen a méreteket fel kell mérnie és a szerkezeteket, valamint az épületgépészeti berendezések adatait be kell azonosítania. A tanúsítás során az energetikai tervezéshez hasonló számítással kell az épület energetikai jellemzőit megállapítani és a követelményekkel összehasonlítani.

Mi az –e tanúsítás?

Az e-tanúsítás az Országos Építésügyi Nyilvántartás részeként működő alkalmazás, melynek célja az energetikai tanúsítványok országos, elektronikus, hiteles nyilvántartásának megalapozása a következő szolgáltatásokkal:
 • internetes elérésű felület biztosítása a tanúsítványok feltöltéséhez,
 • a feltöltött adatok alapján a tanúsítvány automatikus, formai és számszaki ellenőrzése,
 • tanúsítványok hitelesítése (azonosító kóddal ellátott szabványos összefoglaló előlap előállításával),
 • a tanúsítványok nyilvántartásba vétele,
 • a későbbi szakmai ellenőrzés lehetőségének biztosítása.

Mit nevezünk hiteles energetikai tanúsítványnak?

Hiteles példánynak az e-tanúsítás országos, elektronikus nyilvántartásban található, azonosító kóddal ellátott elektronikus példány tekinthető. Nyomtatni bármennyit lehet belőle, a nyomtatott példányok a hiteles példány a másolatai.

Meddig hatályos az elkészült tanúsítvány?

A tanúsítvány tíz évig hatályos. A tanúsító az általa készített tanúsítványt, valamint az azt alátámasztó dokumentációt (számítást) a megbízónak történő átadástól számított 10 évig megőrzi. Ha a tanúsítvány hatálya alatt az épületre irányadó jogszabályban meghatározott követelményérték megváltozik, az épület energetikai minőségi osztályba sorolását ismételten el kell végezni újabb eladás vagy bérbeadás esetén.

Amennyiben energetikai tanúsításra van szüksége, szívesen állunk rendelkezésre az alábbi elérhetőségeken:

 • rövid határidő (1-2 nap)
 • korrekt árak (kiszállási költség nincs)
 • megbízható, precíz munka
 • tanúsítási okirat 2 db. eredeti példányban
 • kérés esetén digitális okirat is (pdf)
 • helyszíni szemle megrendelő igényei szerint (hétvégén is)